Očkování koček proti vzteklině a dalším nemocem

02.05.2022

Vakcinace proti vzteklině - je doporučováno vakcinovat koťata mezi 3. a 6. měsícem věku proti vzteklině.

Revakcinace by měla být provedena za rok. Další revakcinace po 1-3 letech v závislosti na registraci vakcíny. U koček indoorových doporučujeme po 3 letech, u koček indoorových bez jakéhokoli přístupu ven po 5 letech. U koček starších 9 let vakcinaci proti vzteklině nedoporučujeme kvůli zvýšenému riziku vzniku postvakcinačního sarkomu (zhoubné rakovinové bujení).

Vakcinace proti virové leukémii koček (FeLV)-volitelnou vakcinaci proti této velmi nebezpečné nemoci lze doporučit u všech koček pohybujících se venku a samozřejmě u koček chovných. Lze očkovat již koťata ve stejném schématu, jako je doporučeno u běžné kombinované vakcíny. Kočky by měly být před vakcinací vyšetřeny na přítomnost protilátek proti FeLV a vakcinovány pouze v případě negativního nálezu. Další revakcinace jsou po roce. U koček starších 8.-9.let vakcinaci proti FeLV nedoporučujeme z důvodu zvýšeného rizika vzniku postvakcinačního sarkomu. Dospělým kočkám nad 5 let věku již tak vysoké riziko nákazy nehrozí, jsou vůči infekci odolné. Je velmi důležitý výběr vakcíny, jelikož účinnost jednotlivých vakcín i dráždivost po aplikaci se velmi liší.

Vakcinace proti infekční peritonitidě koček (FIP) - vakcinaci proti této smrtelně nebezpečné a bohužel neléčitelné nemoci vzhledem k patofyziologii a vlastnostem původce (Coronavirus) nedoporučujeme. Nedoporučujeme ani preventivní vyšetřování koček rychlými testy, které jsou dle našeho názoru velmi nespolehlivé.

Z dalších volitelných vakcín by bylo možné vzpomenout vakcinaci proti kožní dermafytóze.

Používá se v chovech s větším počtem koček, kde je problém s tímto onemocněním anebo přímo léčebně. Její použití je taktéž diskutabilní, tato vakcína může způsobit skryté přenašečství plísňového onemocnění. Používáme v závislosti na konkrétním případu.


Vytvořte si webové stránky zdarma!