RADY PRO VÝBĚR ŠTĚNĚTE / KOTĚTE

19.04.2022

A. Otázky, které byste měli klást sami sobě před rozhodnutím o pořízení zvířete (bez ohledu na formu nákupu)

  1. Uvědomuji si, že pes se může dožít 13 i více let a po celou tuto dobu za něj budu odpovědný?
  2. Jsem schopen zvířeti věnovat čas a zajistit mu vhodné podmínky chovu?
  3. Uvědomuji si, že nákup je pouze prvotní finanční investice, a budou následovat i další, např. náklady na krmení, veterinární péči a za případnou vzniklou škodu?
  4. Prostudoval jsem si dostatečně informace o daném plemeni a jeho povahových vlastnostech?
  5. Souhlasí s výběrem konkrétního plemene psa mé nejbližší okolí (rodina, spolubydlící)?
  6. Zvážil jsem, zda mám při pořízení plemene, které může být náročné na výchovu (např. svou hmotností, silou a temperamentem), možnost výcviku pod odborným vedením?
  7. Mám předem promyšleno, kdo se o psa dokáže postarat v případě mé nepřítomnosti/nemoci?

V případě, že jste si na některé otázky odpověděli NE, opětovně zvažte pořízení zvířete.

Výběr štěněte

Správným výběrem štěněte a jeho výchovou můžeme většině poruch chování předejít, je to mnohem lepší než již vzniklé poruchy odstraňovat.Je velmi důležité vybírat nového kamaráda především podle vašich rodinných časových a pohybových i prostorových možností, nejenom podle vzhledu módy apod. Je dobré se zajímat o to jakou výchovu a zaměstnání jednotlivá plemena potřebují. Jak vychází např. s dětmi. A také při výběru konkrétního štěněte z vrhu je možné rozeznat např. jednotlivce odvážné se sklony k dominanci. Při výběru vám mohu pomoci přímo u chovatele, zároveň štěně vyšetřuji - jestli nemají nějaké zdravotní potíže.

Vytvořte si webové stránky zdarma!