VRČÍ NA VÁS PES, UKAZUJE ZUBY, NEBO UŽ DOKONCE KOUSNUL??

19.04.2022

Situaci je třeba řešit IHNED. Jinak se pes naučí takto řešit pro něj nepříjemné situace a toto nežádoucí chování si zafixuje.Agresivní chování vůči majiteli a členům rodiny, ve které pes žije, je bohužel poměrně častým problémem. Neřeší-li se včas, stupňuje se a může vést k vážným zraněním lidí, k narušení pozitivního vztahu ke psu a k rozhodnutí psa utratit nebo mu najít nový domov. Při řešení problému je nejdůležitější vyhnout se dalším konfliktům, to znamená předem pokud možno vyloučit všechny situace, ve kterých obvykle pes reaguje agresivně. Jde jednak o ochranu zdraví majitele a dalších zúčastněných lidí, ale i o to, aby pes dále nezískával zkušenosti, které by ho v jeho chování utvrdily. Druhým důležitým doporučením je zastavení trestů ze strany majitele - všechny tresty člověka vůči psovi představují v sociálním kontextu agresi. Agrese majitele vyvolává novou protiagresi psa. Kritickou situaci lze mnohdy zvládnout pomocí povelů, proto je důležité, aby pes znal jejich význam a v nekonfliktních situacích je ochotně a radostně respektoval. Adekvátní reakcí člověka na nátlakové chování psa je demonstrativní ignorování odvrácením pohledu a otočením těla o 90 o. To je gesto, kterému pes rozumí: "Jsi pro mne příliš bezvýznamný, než abych se tvou agresí nechal rozčílit."1Majitel by si měl pomalu začít osvojovat atributy nejvýše postaveného jedince a dát tím psovi jasně na srozuměnou, jaké je jeho sociální zařazení. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!